Skip to content Skip to navigation

关于硕士研究生导教遴选结果的公示

    根据南京师范大学《关于开展研究生指导教师遴选工作的通知》要求,经个人申报、学院学位委员会讨论通过,拟遴选以下人员为硕士研究生指导教师。具体如下:


序号

申报类别

姓名

拟申报学科专业


1

学术型

叶春

体育学·运动人体科学


2

学术型

王洪兵

体育学·体育人文社会学


3

学术型

陈福亮

体育学·体育人文社会学


    现予以公示,公示时间:2019年11月19日-25日

                                        体育科学学院

                                                    2019.11.19